Home

Hoeveel procent van de bevolking is allochtoon

Hoeveel allochtonen wonen er in Nederland? Lees het in het dossier asiel, migratie en integratie. De term 'allochtoon' is eind 2016 vervangen door 'persoon met migratieachtergrond'. De definitie is niet veranderd. De cijfers staan ook in deze tabel De Nederlandse bevolking bestaat in 2050 voor 29 procent uit allochtonen, nu ligt dat percentage nog op 19. Dat blijkt maandag uit de nieuwe bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) De tweejaarlijkse rapportage heeft vooral betrekking op de vier grootste etnische groepen in Nederland: Turken, Marokkanen, Antillianen en Surinamers. Zij vormen samen ongeveer 60 procent van het totale aantal allochtonen in Nederland. Zowel allochtonen als autochtonen vinden niet dat het makkelijker moet worden om in Nederland asiel te krijgen De rode diamantjes in de grafiek tonen de 'percentiel punten' van 2,5%, 25%, 50% (de mediaan -> 50% van de gemeenten in Nederland hebben een waarde van 27 of lager), 75% en 97,5%. Zie ook deze uitleg over gemiddelde, percentiel en mediaan. Wat zijn de 100 gemeenten in Nederland met het hoogste percentage allochtone inwoners

Hoeveel allochtonen wonen er in Nederland

 1. Toch geldt dat allochtonen ongeveer vier keer zo vaak (2,7 procent) verdacht zijn van een misdrijf als autochtone Nederlanders (0,7 procent). Het gaat dan vooral om jonge Antilliaans- en.
 2. De bevolking van Nederland is geleidelijk aan het vergrijzen. Vergrijzing houdt in dat het aandeel ouderen in de totale bevolking toeneemt. In de twintigste eeuw is het aantal 65-plussers in Nederland meer dan vertienvoudigd: van 0,3 miljoen in 1900 tot 3,2 miljoen in 2018
 3. De cijfers van de gewesten lopen sterk uiteen, zoals ook de voorgaande jaren al het geval was. VLAAMS GEWEST. De bevolking nam toe met 40.074 personen (36.102 personen in 2018): opnieuw een vrij forse stijging van 0,6% op het totaal van de bevolking
 4. Online procent calculator voor alle procenttypes. Met duidelijke uitleg, voorbeelden, formules, berekeningsmethode en veel tips. Op deze site zijn de volgende procent calculators te vinden, waarmee alle berekeningen met betrekking tot procenten kunnen worden uitgevoerd. Procentwaarde: Hoeveel is 26% van..
 5. Dit maakt het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen moeilijk. Door de toenemende vergrijzing (het aandeel 65-plussers groeit van 18 procent van de bevolking in 2017 naar 26 procent vanaf 2040) zal het aantal mensen met ouderdomsziekten in de komende decennia toenemen
 6. stens één ouder in het buitenland is geboren) terwijl alle allochtonen samen slechts 21 procent van onze bevolking vormen
 7. Aantal allochtonen in Nederland groeit naar 2,7 miljoen in 2015 | De Volkskrant Aantal allochtonen in Nederland groeit naar 2,7 miljoen in 2015 De groei van de Nederlandse bevolking komt de komende twintig jaar voor 80 procent voor rekening van allochtonen. Dat becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)...

Op dit moment is 49,9 procent van die Antwerpenaren autochtoon. Dat betekent dat meer dan de helft van 't Stad op dit moment allochtoon is (mensen met een andere nationaliteit, genaturaliseerde nieuwe Belgen en personen van wie een of beide ouders een andere nationaliteit heeft). De allergrootste groep is van Noord-Afrikaanse herkomst 62,8 procent van de mensen die in 2013 in de gevangenis zaten, is allochtoon. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het CBS vorige week publiceerde Dat komt neer op 22,6 procent van de bevolking. Het CBS maakt bij die 'allochtonen' onderscheid tussen mensen met een westerse achtergrond en een niet-westerse achtergrond

Nederland groeit, maar dat komt door de allochtone

Van de 779.808 hoofdstedelijke bewoners zijn er slechts 387.888 van Nederlandse afkomst. 391.920 zijn allochtoon. Cijfers die eerder dit jaar nog werden tegengesproken door GroenLinks-wethouder Maarten van Poelgeest. Hij liet toen weten dat Amsterdam steeds 'witter' werd Link StatLine - Bevolking op eerste van de maand Link StatLine - Bevolking; leeftijd, migratieachtergrond, geslacht en regio, 1 januari Link StatLine - Huishoudens naar migratieachtergron Leeftijdsopbouw. De leeftijdsopbouw is in Nederland in de loop van de jaren gewijzigd. Sinds deze informatie door het CBS wordt bijgehouden, blijkt dat het relatieve aantal jongeren tot 20 jaar de afgelopen eeuw bijna is gehalveerd. Het aantal ouderen boven de 65 jaar is meer dan verdubbeld van 6 tot bijna 18,5 procent

Sinds 2010 is het aandeel migrantenjeugd binnen de bevolking van 0 tot 25 jaar gestegen van 23,5 procent in 2010 naar ruim 27 procent in 2020. Binnen deze groep is er een verschuiving te zien in de verdeling van de herkomstgroepen Rotterdam stad ook waar de verhouding allochtoon - autochtoon ongeveer fifty fifty is. Etniciteit. In 1996 bestaat 26 procent van de Rotterdamse bevolking uit niet westerse allochtonen. Merendeels mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Tien jaar later in 2006 is dat gestegen tot 35 procent van de bevolking Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde Jaarrapport integratie door het CBS. Op 1 januari van dit jaar was één op de 9 inwoners van Nederland van allochtone afkomst, dat komt neer op zo'n 11..

Volgens de definitie van het CBS ben je van Marokkaanse herkomst als een van je ouders in Marokko is geboren. Als je ouders allebei in Nederland zijn geboren, en jij ook, dan ben je autochtoon. In.. Hoogste percentage allochtonen van gemeenten in met een migratie achtergrond terwijl de verticale as van 0% tot 100% toont voor hoeveel van de gemeenten dit gemiddelde minimaal geldt. De rode diamantjes in de grafiek tonen de 'percentiel punten' van 2,5%, 25%, 50% (de mediaan -> 50% van de gemeenten in Groningen hebben een. 1 op 3 kl van vreemde herkomst Binnenland1,1 miljoen mensen in Vlaanderen zijn van vreemde herkomst, dat is één op de zes. Dat leren we uit een studie van de Vlaamse regering. In Genk.. Hoeveel procent van de allochtonen is hoogopgeleid Als je dan ziet hoeveel % van de allochtonen hoger opgeleid is, dan heb je dus het % van de mensen waarvan zijzelf of een van hun ouders (of beiden) in het buitenland geboren is. Eventueel kan Daniel beter kijken hoeveel % van de immigranten hoger opgeleid is. 26 augustus 2011 23:59; Voor. In Vlaanderen is bijna 8 procent van de bevolking geen Belg. Volgens de cijfers van de FOD Economie hebben bijna tien miljoen inwoners van België de Belgische of een dubbele nationaliteit

48 procent allochtonen: te veel allochtonen in Nederland

Ook mensen met een ouder die in Nederlands-Indië of in Vlaanderen geboren is, waren volgens de CBS-definitie allochtoon. De grootste groep mensen met een migratieachtergrond zijn in Nederland van Nederlands-Indische afkomst, met 15% en de Duitse migranten komen op plaats twee met 14% De groei komt volledig voor rekening van allochtonen .In 2050 zal 29 procent van de Nederlandse bevolking uit allochtonen Tweede generatie allochtoon: Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder. Nederland is onder leiding van de VVD definitief een DDR geworden Hoeveel allochtonen wonen er in Nederland? Op dit moment (juli 2020) telt Nederland 17.424.761 inwoners waarvan 4.247.258 een migratieachtergrond hebben. In 1996 (eerste jaar cijfers bekend) waren dit er 2.498.715 op 15.493.889, een stijging van 6,5% Dit maakt het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen moeilijk. Door de toenemende vergrijzing (het aandeel 65-plussers groeit van 18 procent van de bevolking in 2017 naar 26 procent vanaf 2040) zal het aantal mensen met ouderdomsziekten in de komende decennia toenemen

StatLine is de databank van het CBS. Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving en is vrij beschikbaar Op 1 januari 2018 bestond de bevolking van Nederland voor een groot deel uit mensen met een leeftijd tussen de 43 en 70 jaar. Dit zijn 6,3 miljoen inwoners (37% van de bevolking). Deze mensen vormen voor het grootste deel de naoorlogse babyboom, geboren tussen 1946 en 1970 (Beets, 2011) In 2040, het hoogtepunt van het aantal 65-plussers, is naar schatting 26 procent van de bevolking 65-plusser, waarvan een derde ouder is dan 80 jaar. In 2012 waren er 686227 mensen van 80 jaar of ouder, in 2040 zijn dat er 1.554.742. Video: gevolgen van de vergrijzing Hoeveel lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen, transgender en intersekse • 13 procent van de bevolking is tegen operaties en hormoonbehandelingen voor transgenders, ook als zij hier goed over nadenken. • 14 procent van de bevolking gaat lieve De ondervraagden denken in 2015 net als in 2011 en 2002 dat zo'n 23% van de bevolking homo of lesbisch is, volgens de onderzoekers 'vele malen hoger' dan de werkelijke cijfers. Een derde van de ondervraagden schatte dat meer dan 25% van de Amerikaanse bevolking homo of lesbisch is — één op de vier

Hoogste percentage allochtonen van gemeenten in Nederland

Een allochtoon is volgens het CBS iemand waarvan in ieder geval één van de beide ouders in een ander land is geboren. Daarbij wordt wel verschil gemaakt tussen mensen die zelf ook in het buitenland zijn geboren (eerste generatie allochtoon) en de kinderen die hier zijn geboren, de zogenaamde tweede generatie allochtonen Rotterdam kent het hoogste aandeel niet-westerse allochtonen in de bevolking: 37% in 2014. Amsterdam en Den Haag nemen de tweede en derde plaats in, met 35%. Daarna volgen Almere (29%), Schiedam (27%), Diemen (27%), Utrecht (22%) en Capelle aan den IJssel (21%). In kleine en landelijke gemeenten zijn de aandelen veel kleiner

In de discussie met Tomygun leg ik e.e.a. uit. En dan kun je zien, dat de oplossing van het probleem binnen de groep Antillianen, dat ik helemaal niet ontken, maar een kleine bijdrage is aan een. Nederland telde in april 2012 ruim 16.7 miljoen inwoners. Daarvan is ongeveer twintig procent allochtoon (tien procent westers en tien procent niet-westers). In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag behoort een derde van de bevolking tot de categorie niet-westers allochtoon. In het grootste deel van Nederland ligt dat percentage onder de tien procent Van alle verdachten die vorig jaar werden aangehouden was 48 procent allochtoon. Dat is een stijging ten opzichte van 2007, toen nog veertig procent van de verdachten allochtoon was. Dat blijkt. Van de huidige volwassen Nederlanders van 45 jaar en ouder krijgt naar verwachting 1 op de 3 in de toekomst diabetes type 2. In 2040 zijn er naar schatting bijna 1,5 miljoen mensen met diabetes. Hoeveel kinderen hebben diabetes

Allochtonen goed voor 60 procent groei bevolking. Van een onzer verslaggeefsters : VOORBURG - Bijna tweederde deel van de groei van de Nederlandse bevolking kwam de afgelopen vijf jaar voor rekening van niet-westerse allochtonen. Sinds 1996 nam onze totale populatie toe met 500.000 inwoners Hoeveel niet westerse allochtonen bevinden zich thans in Nederland? In Nederland bevinden zich, volgens de laatste cijfers (1 januari 2019) van het CBS, 2.311.867 personen met een niet-westerse migratieachtergrond. Dit betreft 13,4 procent van de Nederlandse bevolking In 1960 was 2 procent van de bevolking hoogopgeleid. In de jaren '90 was het 20 procent en nu heeft bijna 30 procent van de Nederlanders minimaal een hbo of universitaire opleiding. Op dit moment is in Nederland 32,5 procent lager opgeleid (alleen basisonderwijs, middelbare school of mbo niveau 1), 38,8 procent is middelbaar opgeleid (mbo), en 27,5 procent is hoger opgeleid (hbo of.

Algemene bevolking. 80,4% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder heeft in 2018 het afgelopen jaar wel eens alcohol gedronken. Dat zijn bijna 11 miljoen mensen. 19,6% had het afgelopen jaar geen alcohol gedronken, 8,3% had nog nooit alcohol gedronken en 11,3% had langer dan een jaar geleden voor het laatst alcohol gedronken (1) Bij allochtone Nederlanders komt overgewicht vaker voor dan bij autochtonen. Ernstig overgewicht (obesitas) zien we vaak bij Turkse, Creools-Surinaamse en Antilliaanse vrouwen. Ook oudere allochtonen zijn vaak (veel) te zwaar. Om dit verschil te verklaren, is de mate van sociaal-culturele integratie van belang. Allochtonen die in Nederland zijn geboren, de taal goed spreken en meer contacten. Dat is ongeveer 2,5 procent van de Nederlandse bevolking. De prevalentie van borstkanker is het hoogst (globaal een kwart van het totaal), gevolgd door huidkanker, darmkanker en prostaatkanker. Door de verbetering van de overleving in combinatie met bevolkingsgroei en vergrijzing stijgt de prevalentie met 2-3 procent per jaar iets harder dan de incidentie

Hoeveel allochtonen en autochtonen hebben wij vanaf 15 jaar en hoeveel lopen er in Het percentage van de bevolking ouder dan 15 jaar dat een uitkering had was in 1999 voor alle groepen 30% Na die periode is het percentage uitkeringen van de (nog geen 2%). Wel is het in verhouding een derde minder dan in 1999 (van 16 naar 11 procent) Allochtonen zijn in de grote steden oververtegenwoordigd onder de zedendelinquenten. Volgens gegevens van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland maken zij 75 procent uit van de verkrachters en 69 procent van de aanranders. Bij de jeugd tot 18 jaar ligt het Van de studenten die in 2016/'17 hun hbo-bachelor haalden, had van de gediplomeerden met een Nederlandse achtergrond ruim 70 procent als vooropleiding havo of vwo en 25 procent mbo-4; bij gediplomeerden met een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse achtergrond had 50 procent havo of vwo en 43 procent mbo als vooropleiding In de zomer van 2017 ging het volgens het CBS om 60,5 procent van de bijstandsgerechtigden, waarvan 50,9 procent een niet-westerse en 9,6 procent een westerse migratieachtergrond heeft. 39,5 procent van de mensen in de bijstand is autochtoon

Feiten en cijfers over de multiculturele samenleving

Bevolking Cijfers & Context Vergrijzing

De vierde onbeschoftheid, en een heel grote: allochtonen maken slecht 10 procent van de bevolking uit. Deze lui discrimineren autochtonen Terwijl momenteel ongeveer 20 procent van de Belgen van allochtone origine is, zou dat binnen 10 jaar 30 procent zijn. Vooral de grote steden hebben nu soms al veel meer allochtone inwoners:.. Bevolking. Met ruim 8 miljoen inwoners (de helft van Nederland) op een oppervlakte van 83.855 km2 heeft Oostenrijk een bevolkingsdichtheid van 96 per km2 (Nederland: 383). In aanmerking moet worden genomen dat meer dan 50 procent van het Oostenrijkse grondoppervlak uit bergachtige gebieden bestaat Tim Leek. De leeftijdsgroep 15-19 jarigen is ongeveer 1 miljoen mensen, 20-39 jarigen 4 miljoen, en 40-65 jarigen 6 miljoen. De afname van 70% naar 40% onder 15-19jarigen is dan ongeveer 300000, dat klinkt veel, maar de groep waar het over gaat is maar een kwart van de 20-39 jarigen, en 1/6 van de 40-65 jarigen, ofwel minder dan 10% van de bevolking

Structuur van de bevolking Statbe

Ook van de gemeenten rapporteerde in 1999 slechts 55 procent hoeveel allochtonen er in dienst waren. 'De verbetering van de positie van minderheden op de arbeidsmarkt is een zaak van lange adem', stelde het kabinet toen nog vast Allochtonen in Limburg, zo heet de vierde etappe van het project Wat Beweegt Limburg. Waarbij allereerst de vraag rijst: hoeveel allochtonen zijn er eigenl..

Van de 16,8 miljoen Nederlanders hadden er op 1 januari 2014 (recentere cijfers heb ik niet gevonden) 1,3 miljoen ook nog een andere nationaliteit dan de Nederlandse. Dat is 7,8% van de Nederlandse bevolking 8.491 van de 77.027 inwoners van de gemeente Roosendaal zijn niet in Nederland geboren. Dat is precies 11 procent. Als je wilt, kun je vanavond Surinaams of Chinees bestellen en morgen na het stappen een broodje döner of shoarma eten In België in zijn geheel ging het om 12% van de totale bevolking. In de hele Europese Unie had in 2019 8% van de bevolking een buitenlandse nationaliteit. Cijfers voor 2020 zijn nog niet beschikbaar voor de EU-landen. Luxemburg kent het hoogste aandeel buitenlanders. Bijna de helft van de Luxemburgse bevolking heeft een buitenlandse nationaliteit

Procent calculator: Heel eenvoudig online procenten

Onder anderen Tom wil weten hoeveel procent van de Nederlandse bevolking straks gevaccineerd zou moeten worden om het virus om zeep te helpen. We beantwoorden deze vraag in deze corona-update (Volgens onderzoek van socioloog Jan Hertogen en het Centrum voor Sociologisch Onderzoek KULeuven) Iets meer dan 20% van de Belgen heeft allochtone roots. In Brussel 67,9 %, van wie een grote groep Marokkanen van allochtone origine. In Sint-Joost-Ten-Node is dat 96 % van de bevolking, in Sint-Gillis 91 %, in Elsene 86 %. In Vlaanderen, 13,3 %, is het grote aantal Nederlanders en Marokkanen

Feiten en cijfers ouderen in Nederland Loketgezondleven

Belanden allochtone Nederlanders echt zo vaak in de

Hoeveel procent van de Nederlandse bevolking is transgender? Volgens onderzoek van kenniscentrum Rutgers uit 2011 voelt 5,7 procent van de mannen en 4 procent van de vrouwen in Nederland zich niet eenduidig man of vrouw. Het is moeilijk te zeggen voor hoeveel mensen genderneutraliteit echt van belang is De krant Het Laatste Nieuws bracht gisteren een artikel uit waarin bekend raakte dat meer dan de helft van de Antwerpenaren (50,1 procent) van allochtone origine is. Daarmee volgt het de Limburgse stad Genk waarvan de bevolking ruim 56,3 procent van allochtone origine is In Wallonië zijn het de provincies Henegouwen (11,3 procent) en Luik (10,5 procent) die het grootste aantal buitenlanders onder hun bevolking tellen, gevolgd door Waals-Brabant met 8,8 Luxemburg. In de volgende tabellen geef ik de volgende cijfers: Bevolking van een land, hoeveel buitenlanders en hoeveel daarvan EU en niet-EU. Alles met percentages. De tabellen lijken sterk op elkaar, maar de sortering is telkens anders. Ook de berekening van de percentages verschilt soms. 1. Totaal aantal immigranten

Aantal allochtonen in Nederland groeit - de Volkskran

Hoeveel 'allochtonen' wonen er in Nederland? De totale bevolking groeide in 2016 van 16,9 miljoen naar ruim 17 miljoen, 17.081.507 inwoners. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Op Republiek Allochtonië publiceer ik met regelmaat een uitgebreid overzicht met de meest recente cijfer Stelling: Zestig procent van de mensen in de bijstand is allochtoon. Check deze stelling op StellingChecker.nl! | Stellingchecker.n In Mechelen gaat het om 27 procent, in Leuven om 26 procent en in Gent om 25 procent. In Brugge (6 %) en Hasselt (11,5%) bijvoorbeeld is het aantal allochtone inwoners veel beperkter. Maar in een..

In Antwerpen zijn er voor het eerst meer inwoners met

Definitie: Nationale schattingen van het percentage van de bevolking dat onder de armoedegrens ligt, zijn gebaseerd op enquêtes van subgroepen, waarbij de resultaten worden gewogen naar het aantal personen in elke groep. Definities van armoede variëren aanzienlijk tussen naties. Rijken gebruiken bijvoorbeeld over het algemeen meer genereuze normen van armoede dan arme landen Hoeveel lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen, transgenders en intersekse • 14 procent van de bevolking is tegen operaties en hormoonbehandelingen voor transgenders, ook als zij hier goed over nadenken. • 15 procent van de bevolking gaat lieve Intussen is al een kwart (24,7%) van de Belgische inwoners van niet Belgische afkomst en bijna één op acht (11,8%) is allochtoon, d.w.z. afkomstig van buiten de Europese Unie of Eva-landen (gegevens 2012). Bij de allochtonen is meer dan de helft afkomstig uit Marokko, Turkije of Congo-Kinshasa. Figuur 1 Volgens de VDAB is er dus ook bij die allochtonen een daling van de werkloosheid van 7.5 procent. En dat is dus inderdaad lager dan de 20.8 procent bij de hele beroepsbevolking. Doppen betekent stempelen De titel van het artikel luidt : Vlaming werkt steeds harder, allochtoon dopt verder De vaststelling is duidelijk: 74 allochtone kandidaten op 1.272 of 5,8 procent van de kandidaten, terwijl hun aanwezigheid in de bevolking, Brussel inbegrepen, 21,6 procent bedraagt (13,3 procent in het Vlaams gewest, 67,9 procent in Brussel)

Bijna 63 procent van gevangenen in Nederland is allochtoon

Hoeveel procent van je buurtbewoners is allochtoon? Index » onzin voor je leven! actieve topics nieuwe topics. abonnement iBood bol.com Vodafone Ziggo Coolblue maandag 27 april 2009 @ 12:38:08 #1. #ANONIEM. Klik hier om er achter te komen Doorgerekend komt dit neer op ongeveer 65.000 mensen en een prevalentie van 0,5% in de algemene bevolking. Dit blijkt zowel uit gegevens van de Aanvullende module Middelen van de Leefstijlmonitor 2016 als uit gegevens van de Voedselconsumptiepeiling (VCP) 2012-2016. Meer informatie over prevalenties en trend zijn te vinden bij de kernindicator. Hoeveel procent van je buurtbewoners is allochtoon? | Onzin voor je leven! (ONZ allochtoon De allochtoon (m.)(allochtonen) - iemand die van elders afkomstig is => medelander. De autochtoon (m.)(autochtonen) - Oorspronkelijke bewoner van een land of gebied => native. (in de psychologie in het lichaam zelf ontstaan, in de geologie ter plaatse gevormd waar het wordt aangetroffen.) De immigrant - inkomend landverhuizer.

NRC checkt: 'Twintig procent van de Nederlandse bevolking

Meer dan helft inwoners Amsterdam is allochtoon

In Roeselare woont het grootste aantal allochtonen van onze regio. Tien procent van de bevolking is van vreemde origine, blijkt uit een rapport van ministe.. In de meerderheid van de huishoudens (61 procent) is een tablet aanwezig, zo blijk uit cijfers van Telecompaper. 1 op de 5 huishoudens heeft zelfs 2 of meer tablets. Dat het snel gegaan is, blijkt wel uit het feit dat twee jaar daarvoor nog slechts 12 procent van de huishoudens in het bezit was van een tablet Dit cijfer is niet veranderd ten opzichte van 2018. De leeftijd van de personen die scheiden, is daarentegen gestegen. In 2019 bedroeg de gemiddelde leeftijd van de scheidende personen 47,1 jaar voor de eerste partner en 44,1 jaar voor de tweede partner, tegenover respectievelijk 46,9 en 43,9 jaar in 2018 en 45,6 en 42,7 jaar in 2014 Kerncijfers drugs uit de Nationale Drug Monitor. Tal van monitors en onderzoeken leveren informatie op over middelengebruik. Het Jaarbericht van de Nationale Drug Monitor (NDM) bundelt deze gegevens over middelengebruik in de algemene bevolking en scholieren, drugsincidenten, cliënten in de verslavingszorg, de drugsmarkt, en over alcohol- en drugsgerelateerde criminaliteit en biedt een.

Aantal niet-westerse migranten in Limburg in twintig jaargekste en schattigste dieren ter wereld - YouTube

Uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is gebleken dat nu zes procent van de bevolking allochtoon is en dat de helft van de allochtonen van buiten de Europese Unie een islamitische achtergrond heeft. Dus telt Nederland bijna 1 miljoen moslims. Een groot deel van de moslim immigranten komt uit Marokko en Turkije Opvallend: de groep die zich tot geen enkele religie bekent, inclusief vrijzinnigen, zal daarentegen procentueel krimpen tot naar schatting 13 procent van de bevolking Dit kengetal gaat over de Nederlandse bevolking van 15 tot 75 jaar. Er wordt binnen het hoogst behaalde onderwijsniveau een onderscheid gemaakt naar vijf categorieën, namelijk de categorie basisonderwijs, de categorie vmbo, havo-, vwo-onderbouw en mbo1, de categorie havo, vwo en mbo2-4, de categorie hbo- en wo-bachelor en de categorie hbo- en wo-master of doctor

 • Ossenhaas tournedos prijs.
 • Open Dag St caecilia.
 • B12 injectie in bloedvat.
 • Kooikerhondje fokker Brabant.
 • Welke camera voor digiscoping.
 • Eetstoornis behandeling Rotterdam.
 • Gem cairo egypt.
 • Majestic Filatures trui.
 • Kleurcodes codecenter.
 • Alternatief voor stoma.
 • IUCN Red List Categories.
 • Gewicht mercedes a klasse 160.
 • Grappige Keukenschort.
 • Grondverrijker 7 letters.
 • Boswandeling Den Bosch.
 • MVV München.
 • Magazine article.
 • Chocolademelk merken.
 • Graceland Paul Simon meaning.
 • Open blaar soda.
 • Petrus sleutel.
 • Google Maps instellingen.
 • Raapstelen vervangen.
 • Interactief prototype.
 • Kleuradvies mannen.
 • Bradycardie schildklier.
 • Xmos grappen.
 • Mexicaanse kleihaard.
 • Zeearend Alde Feanen locatie.
 • Colorista Bleach.
 • Berger Picard te koop.
 • Palmboom verzorgen.
 • Truckbekleding.
 • Jongste minister president Nederland.
 • Balaenoptera acutorostrata.
 • Bloem zwart wit tekening.
 • Schutting kapot verzekering.
 • Michael Imperioli wiki.
 • Dedicon Klantenservice.
 • Nigeria hoofdstad.
 • Scoubidou einde.